اوقات شرعی به افق کیتکه
امروز : یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی کیتکه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کیتکه

دوشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
سه شنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
چهارشنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
پنجشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق کیتکه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1506:4613:2617:0920:0620:2521:1600:41
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1407:4514:2618:0921:0721:2622:1701:40
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1208:4415:2519:0922:0822:2723:1802:40
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1009:4216:2520:0923:0923:2800:2003:39
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0910:4117:2521:0900:0900:2901:2104:39
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0711:4018:2522:0901:1001:3002:2205:39
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0612:3919:2523:1002:1102:3103:2306:38
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0413:3820:2500:1003:1203:3104:2407:38
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0314:3621:2401:1004:1304:3205:2508:38
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸14:0115:3522:2402:1005:1405:3306:2609:38
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸15:0016:3423:2403:1006:1506:3407:2710:37
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5817:3300:2404:1007:1607:3508:2811:37
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5718:3201:2405:1008:1608:3609:2912:37
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5519:3102:2406:1109:1709:3710:3113:36
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5420:3003:2407:1110:1810:3811:3214:36
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5321:2904:2408:1111:1911:3912:3315:36
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:5122:2805:2409:1112:2012:4013:3416:36
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:5023:2706:2410:1113:2113:4114:3517:35
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4800:2607:2311:1114:2214:4215:3618:35
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4701:2508:2312:1115:2215:4216:3719:35
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4602:2409:2313:1216:2316:4317:3820:35
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4503:2310:2314:1217:2417:4418:4021:34
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4304:2211:2315:1218:2518:4519:4122:34
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:4205:2112:2316:1219:2619:4620:4223:34
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:4106:2013:2317:1220:2720:4721:4300:34
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:4007:2014:2318:1221:2721:4822:4401:34
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3808:1915:2319:1222:2822:4923:4502:33
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3709:1816:2320:1323:2923:5000:4603:33
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3610:1717:2321:1300:3000:5001:4704:33
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3511:1718:2422:1301:3101:5102:4805:33
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3412:1619:2423:1302:3102:5203:4906:33