اوقات شرعی به افق جغین
امروز : پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

امروز
۱۹ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
اوقات شرعی جغین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جغین

جمعه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:02
شنبه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:02
یکشنبه
۲۲ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:02
دوشنبه
۲۳ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:02
سه شنبه
۲۴ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:02
چهارشنبه
۲۵ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:03
اوقات شرعی تیر ماه به افق جغین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/4/1یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹04:1605:4712:4316:1119:3819:5720:4823:57
1399/4/2دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹04:1705:4712:4316:1119:3919:5720:4823:58
1399/4/3سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹04:1705:4712:4316:1119:3919:5720:4823:58
1399/4/4چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹04:1705:4812:4316:1119:3919:5820:4823:58
1399/4/5پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۹04:1705:4812:4316:1219:3919:5820:4823:58
1399/4/6جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹04:1805:4812:4416:1219:3919:5820:4823:58
1399/4/7شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹04:1805:4812:4416:1219:3919:5820:4923:59
1399/4/8یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹04:1905:4912:4416:1219:3919:5820:4923:59
1399/4/9دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹04:1905:4912:4416:1319:3919:5820:4923:59
1399/4/10سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹04:1905:4912:4416:1319:3919:5820:4923:59
1399/4/11چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹04:2005:5012:4516:1319:3919:5820:4900:00
1399/4/12پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹04:2005:5012:4516:1319:3919:5820:4800:00
1399/4/13جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹04:2105:5112:4516:1419:3919:5820:4800:00
1399/4/14شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹04:2105:5112:4516:1419:3919:5820:4800:00
1399/4/15یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹04:2205:5112:4516:1419:3919:5820:4800:01
1399/4/16دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹04:2205:5212:4616:1419:3919:5820:4800:01
1399/4/17سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹04:2305:5212:4616:1519:3919:5820:4800:01
1399/4/18چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹04:2305:5312:4616:1519:3919:5720:4700:01
1399/4/19پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹04:2405:5312:4616:1519:3919:5720:4700:01
1399/4/20جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹04:2505:5412:4616:1519:3919:5720:4700:02
1399/4/21شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹04:2505:5412:4616:1519:3819:5720:4700:02
1399/4/22یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹04:2605:5512:4616:1619:3819:5720:4600:02
1399/4/23دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹04:2705:5512:4716:1619:3819:5620:4600:02
1399/4/24سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹04:2705:5512:4716:1619:3819:5620:4500:02
1399/4/25چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹04:2805:5612:4716:1619:3719:5620:4500:03
1399/4/26پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹04:2905:5612:4716:1719:3719:5520:4500:03
1399/4/27جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹04:2905:5712:4716:1719:3719:5520:4400:03
1399/4/28شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹04:3005:5712:4716:1719:3619:5520:4400:03
1399/4/29یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹04:3105:5812:4716:1719:3619:5420:4300:03
1399/4/30دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹04:3105:5812:4716:1719:3619:5420:4300:03
1399/4/31سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹04:3205:5912:4716:1719:3519:5320:4200:04