اوقات شرعی به افق دودهک
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی دودهک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دودهک

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق دودهک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1405:5713:1016:5520:2320:4321:4100:18
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1406:5714:1017:5521:2321:4422:4101:18
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1407:5715:1018:5622:2322:4423:4102:19
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1508:5716:1019:5623:2323:4400:4103:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1509:5817:1120:5600:2300:4401:4104:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1510:5818:1121:5601:2301:4402:4105:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1611:5819:1122:5602:2302:4403:4106:20
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1612:5920:1123:5703:2303:4404:4107:20
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1713:5921:1100:5704:2304:4405:4108:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1715:0022:1201:5705:2305:4406:4109:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1816:0023:1202:5706:2306:4407:4110:21
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:1917:0100:1203:5707:2307:4408:4111:21
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:1918:0101:1204:5808:2308:4409:4012:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2019:0102:1205:5809:2309:4310:4013:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2120:0203:1206:5810:2310:4311:4014:22
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2121:0204:1307:5811:2311:4312:4015:22
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2222:0305:1308:5812:2212:4313:3916:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2323:0406:1309:5813:2213:4214:3917:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2300:0407:1310:5914:2214:4215:3818:23
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2401:0508:1311:5915:2215:4216:3819:23
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2502:0509:1312:5916:2116:4117:3720:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2603:0610:1313:5917:2117:4118:3721:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2704:0611:1414:5918:2018:4119:3622:24
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:2805:0712:1415:5919:2019:4020:3623:24
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:2906:0813:1416:5920:2020:4021:3500:24
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:2907:0814:1417:5921:1921:3922:3401:24
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3008:0915:1418:5922:1922:3923:3402:25
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3109:1016:1419:5923:1823:3800:3303:25
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3210:1017:1420:5900:1800:3801:3204:25
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3311:1118:1421:5901:1701:3702:3105:25
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3412:1219:1422:5902:1602:3603:3106:25