اوقات شرعی به افق شازند
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی شازند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شازند

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی تیر ماه به افق شازند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1906:0213:1416:5920:2720:4721:4500:23
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2007:0214:1518:0021:2721:4822:4501:23
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2008:0215:1519:0022:2722:4823:4502:24
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2009:0316:1520:0023:2723:4800:4503:24
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2110:0317:1521:0000:2700:4801:4504:24
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2111:0318:1522:0001:2701:4802:4505:24
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2212:0419:1623:0102:2702:4803:4506:25
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2213:0420:1600:0103:2703:4804:4507:25
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2214:0421:1601:0104:2704:4805:4508:25
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2315:0522:1602:0105:2705:4806:4509:25
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2416:0523:1603:0106:2706:4807:4510:25
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2417:0600:1704:0207:2707:4808:4411:26
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2518:0601:1705:0208:2708:4809:4412:26
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2519:0702:1706:0209:2709:4710:4413:26
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2620:0703:1707:0210:2710:4711:4414:27
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2721:0804:1708:0211:2711:4712:4315:27
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2822:0805:1709:0212:2712:4713:4316:27
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2823:0906:1810:0313:2613:4714:4317:27
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2900:0907:1811:0314:2614:4615:4218:28
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3001:1008:1812:0315:2615:4616:4219:28
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3102:1009:1813:0316:2516:4617:4120:28
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3103:1110:1814:0317:2517:4518:4121:28
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3204:1211:1815:0318:2518:4519:4022:28
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3305:1212:1816:0319:2419:4420:4023:29
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3406:1313:1817:0320:2420:4421:3900:29
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3507:1314:1918:0321:2321:4322:3801:29
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3608:1415:1919:0322:2322:4323:3802:29
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3709:1516:1920:0323:2223:4200:3703:30
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3810:1517:1921:0300:2200:4201:3604:30
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3911:1618:1922:0301:2101:4102:3505:30
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4012:1719:1923:0302:2102:4003:3506:30