اوقات شرعی به افق غرق آباد
امروز : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

امروز
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی غرق آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق غرق آباد

چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق غرق آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1205:5713:1317:0020:2820:4921:4800:20
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1206:5714:1318:0121:2821:4922:4801:20
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1207:5715:1319:0122:2922:5023:4802:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1208:5816:1320:0123:2923:5000:4803:21
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1309:5817:1321:0100:2900:5001:4804:21
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1310:5818:1422:0101:2901:5002:4805:21
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1411:5919:1423:0202:2902:5003:4806:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1412:5920:1400:0203:2903:5004:4807:22
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1513:5921:1401:0204:2904:5005:4808:22
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1515:0022:1402:0205:2905:5006:4809:22
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1616:0023:1503:0206:2906:5007:4810:22
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1617:0100:1504:0307:2907:5008:4811:23
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1718:0101:1505:0308:2908:4909:4812:23
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1819:0202:1506:0309:2909:4910:4713:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1820:0203:1507:0310:2810:4911:4714:23
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1921:0304:1608:0311:2811:4912:4715:24
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2022:0305:1609:0312:2812:4913:4616:24
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2123:0406:1610:0313:2813:4814:4617:24
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2100:0407:1611:0414:2714:4815:4518:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2201:0508:1612:0415:2715:4816:4519:25
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2302:0609:1613:0416:2716:4717:4420:25
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2403:0610:1614:0417:2617:4718:4421:25
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2504:0711:1615:0418:2618:4619:4322:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2605:0712:1716:0419:2619:4620:4323:26
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2706:0813:1717:0420:2520:4521:4200:26
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2807:0914:1718:0421:2521:4522:4101:26
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2908:0915:1719:0422:2422:4423:4102:26
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3009:1016:1720:0423:2423:4400:4003:27
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3110:1117:1721:0400:2300:4301:3904:27
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3211:1118:1722:0401:2201:4302:3805:27
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3312:1219:1723:0402:2202:4203:3706:27