اوقات شرعی به افق دهنو
امروز : سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی دهنو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دهنو

چهارشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دهنو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:3006:0613:0716:5120:0820:2821:2200:19
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0613:0716:5120:0920:2921:2300:19
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2806:0513:0716:5120:1020:2921:2400:19
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:2806:0513:0716:5120:1020:3021:2400:19
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0413:0716:5120:1120:3121:2500:19
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0413:0716:5120:1220:3121:2600:19
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0313:0816:5120:1220:3221:2700:19
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0313:0816:5220:1320:3321:2800:19
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0213:0816:5220:1420:3421:2900:19
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0213:0816:5220:1420:3421:2900:19
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0213:0816:5220:1520:3521:3000:19
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0213:0816:5220:1520:3521:3100:19
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:2206:0113:0816:5220:1620:3621:3200:19
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:2206:0113:0916:5320:1620:3721:3200:19
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:2106:0113:0916:5320:1720:3721:3300:19
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:2106:0113:0916:5320:1820:3821:3400:19
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0013:0916:5320:1820:3821:3400:19
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0013:0916:5320:1920:3921:3500:19
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0013:1016:5320:1920:3921:3500:19
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0013:1016:5420:1920:4021:3600:20
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0013:1016:5420:2020:4021:3700:20
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0013:1016:5420:2020:4121:3700:20
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0013:1016:5420:2120:4121:3800:20
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0013:1116:5420:2120:4221:3800:20
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0013:1116:5520:2220:4221:3800:20
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0013:1116:5520:2220:4221:3900:20
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0013:1116:5520:2220:4321:3900:21
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0013:1116:5520:2220:4321:3900:21
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0113:1216:5620:2320:4321:4000:21
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0113:1216:5620:2320:4321:4000:21
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0113:1216:5620:2320:4421:4000:21