اوقات شرعی به افق پلدشت
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی پلدشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پلدشت

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق پلدشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0906:4513:2917:1420:1320:3321:2600:41
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0707:4314:2818:1421:1421:3422:2801:41
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0608:4215:2819:1422:1522:3523:2902:40
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0409:4116:2820:1523:1623:3600:3003:40
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0210:3917:2821:1500:1700:3701:3104:39
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0011:3818:2822:1501:1801:3802:3305:39
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5912:3719:2723:1502:1902:3903:3406:39
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5713:3520:2700:1603:2003:4004:3507:38
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5514:3421:2701:1604:2104:4105:3708:38
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5415:3322:2702:1605:2205:4206:3809:38
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5216:3223:2703:1606:2306:4307:3910:37
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5017:3000:2704:1707:2407:4408:4011:37
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4918:2901:2705:1708:2508:4509:4212:37
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4719:2802:2706:1709:2609:4610:4313:36
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4520:2703:2607:1710:2710:4711:4414:36
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4421:2604:2608:1811:2711:4812:4515:36
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4222:2505:2609:1812:2812:4913:4716:35
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4123:2406:2610:1813:2913:5014:4817:35
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3900:2307:2611:1814:3014:5115:4918:35
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3801:2108:2612:1815:3115:5216:5119:34
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3602:2009:2613:1916:3216:5317:5220:34
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3503:1910:2614:1917:3317:5418:5321:34
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3304:1811:2615:1918:3418:5519:5422:34
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3205:1812:2616:1919:3519:5620:5623:33
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3006:1713:2617:2020:3620:5721:5700:33
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2907:1614:2618:2021:3721:5822:5801:33
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2808:1515:2619:2022:3822:5923:5902:33
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2609:1416:2620:2023:3900:0001:0003:33
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2510:1317:2621:2100:4001:0102:0204:32
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2411:1218:2622:2101:4102:0203:0305:32
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2212:1219:2623:2102:4103:0304:0406:32