اوقات شرعی به افق ابراهیم آباد
امروز : دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی ابراهیم آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ابراهیم آباد

سه شنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ابراهیم آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0413:0616:5220:0920:2921:2400:18
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0313:0716:5220:1020:3021:2500:18
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0313:0716:5220:1120:3121:2600:18
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0213:0716:5220:1120:3121:2700:18
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0213:0716:5220:1220:3221:2700:18
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:2206:0113:0716:5220:1320:3321:2800:18
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2206:0113:0716:5220:1320:3421:2900:18
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2106:0013:0716:5320:1420:3421:3000:18
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0013:0716:5320:1520:3521:3100:18
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0013:0716:5320:1520:3621:3200:18
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5913:0816:5320:1620:3621:3200:18
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5913:0816:5320:1720:3721:3300:18
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5913:0816:5320:1720:3821:3400:18
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5913:0816:5420:1820:3821:3500:18
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5813:0816:5420:1820:3921:3500:18
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5813:0816:5420:1920:3921:3600:18
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5813:0916:5420:1920:4021:3700:18
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5813:0916:5420:2020:4021:3700:18
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5813:0916:5520:2020:4121:3800:18
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:0916:5520:2120:4121:3800:18
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:0916:5520:2120:4221:3900:18
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5713:1016:5520:2220:4221:4000:18
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5713:1016:5520:2220:4321:4000:19
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5713:1016:5620:2320:4321:4000:19
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1016:5620:2320:4421:4100:19
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1016:5620:2320:4421:4100:19
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1116:5620:2420:4421:4200:19
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1116:5620:2420:4521:4200:19
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1116:5720:2420:4521:4200:20
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1116:5720:2420:4521:4300:20
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1116:5720:2520:4521:4300:20