اوقات شرعی به افق نور
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی نور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نور

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0805:5012:5916:4820:0720:2821:2500:08
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0706:5013:5917:4921:0821:2922:2601:07
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0607:4914:5918:4922:0922:3023:2702:07
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0508:4815:5919:4923:1023:3000:2803:07
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0409:4816:5920:4900:1000:3101:2904:07
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0310:4717:5921:4901:1101:3202:3005:07
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0211:4718:5922:5002:1202:3303:3106:07
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0212:4619:5923:5003:1303:3404:3207:07
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0113:4620:5900:5004:1304:3405:3308:07
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0014:4622:0001:5005:1405:3506:3409:07
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5915:4523:0002:5006:1506:3607:3510:07
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5916:4500:0003:5107:1507:3608:3611:07
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5817:4501:0004:5108:1608:3709:3612:07
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5818:4402:0005:5109:1609:3810:3713:07
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5719:4403:0006:5110:1710:3811:3814:07
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5720:4404:0107:5111:1811:3912:3915:07
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5621:4405:0108:5212:1812:3913:3916:07
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5622:4306:0109:5213:1913:4014:4017:07
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5523:4307:0110:5214:1914:4115:4118:07
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5500:4308:0111:5215:2015:4116:4119:07
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5501:4309:0212:5316:2016:4217:4220:07
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5502:4310:0213:5317:2117:4218:4221:08
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5403:4311:0214:5318:2118:4319:4322:08
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5404:4312:0215:5319:2119:4320:4323:08
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5405:4313:0216:5320:2220:4321:4400:08
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5406:4314:0317:5421:2221:4422:4401:08
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5407:4315:0318:5422:2222:4423:4502:08
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5408:4316:0319:5423:2323:4400:4503:09
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5409:4317:0320:5400:2300:4501:4504:09
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5410:4418:0321:5501:2301:4502:4605:09
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5511:4419:0422:5502:2402:4503:4606:09