اوقات شرعی به افق اوز تهران
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی اوز تهران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اوز تهران

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اوز تهران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1105:5313:0016:4920:0820:2821:2500:09
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1006:5214:0017:4921:0921:2922:2601:09
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0907:5115:0018:4922:0922:3023:2702:09
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0808:5116:0019:5023:1023:3100:2803:09
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0709:5017:0020:5000:1100:3201:2904:09
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0610:5018:0021:5001:1201:3202:3005:09
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0611:4919:0122:5002:1202:3303:3106:09
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0512:4920:0123:5003:1303:3404:3207:09
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0413:4821:0100:5104:1404:3405:3308:09
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0314:4822:0101:5105:1405:3506:3409:09
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0315:4823:0102:5106:1506:3607:3410:09
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0216:4700:0103:5107:1607:3708:3511:09
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0217:4701:0104:5108:1608:3709:3612:09
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0118:4702:0205:5209:1709:3810:3713:09
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0119:4603:0206:5210:1710:3811:3814:09
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0020:4604:0207:5211:1811:3912:3815:09
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0021:4605:0208:5212:1812:4013:3916:09
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5922:4606:0209:5213:1913:4014:4017:09
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5923:4607:0310:5314:1914:4115:4018:09
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5900:4608:0311:5315:2015:4116:4119:09
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5801:4609:0312:5316:2016:4217:4220:09
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5802:4610:0313:5317:2117:4218:4221:10
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5803:4511:0314:5418:2118:4319:4322:10
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5804:4512:0415:5419:2219:4320:4323:10
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5805:4613:0416:5420:2220:4321:4400:10
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5806:4614:0417:5421:2221:4422:4401:10
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5807:4615:0418:5422:2322:4423:4402:10
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5808:4616:0419:5523:2323:4500:4503:10
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5809:4617:0520:5500:2300:4501:4504:11
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5810:4618:0521:5501:2401:4502:4505:11
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5811:4619:0522:5502:2402:4503:4506:11