اوقات شرعی به افق محمودآباد مازندران
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
اوقات شرعی محمودآباد مازندران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق محمودآباد مازندران

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی خرداد ماه به افق محمودآباد مازندران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0705:4912:5816:4820:0620:2721:2500:07
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0606:4813:5817:4821:0721:2822:2601:06
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0507:4814:5818:4822:0822:2923:2702:06
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0408:4715:5819:4823:0923:3000:2803:06
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0309:4716:5820:4800:0900:3001:2904:06
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0210:4617:5821:4801:1001:3102:3005:06
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0111:4618:5822:4902:1102:3203:3006:06
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0012:4519:5823:4903:1203:3304:3107:06
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0013:4520:5800:4904:1204:3305:3208:06
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:5914:4421:5901:4905:1305:3406:3309:06
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5815:4422:5902:4906:1406:3507:3410:06
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5716:4423:5903:5007:1407:3508:3511:06
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5717:4300:5904:5008:1508:3609:3612:06
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5618:4301:5905:5009:1609:3710:3613:06
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5619:4302:5906:5010:1610:3711:3714:06
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5520:4304:0007:5111:1711:3812:3815:06
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5521:4205:0008:5112:1712:3913:3916:06
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5522:4206:0009:5113:1813:3914:3917:06
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5423:4207:0010:5114:1814:4015:4018:06
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5400:4208:0011:5115:1915:4016:4119:06
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5401:4209:0112:5216:1916:4117:4120:06
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5302:4210:0113:5217:2017:4118:4221:07
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5303:4211:0114:5218:2018:4219:4222:07
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5304:4212:0115:5219:2119:4220:4323:07
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5305:4213:0116:5320:2120:4221:4300:07
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5306:4214:0217:5321:2121:4322:4401:07
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5307:4215:0218:5322:2222:4323:4402:07
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5308:4216:0219:5323:2223:4400:4403:07
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5309:4217:0220:5400:2200:4401:4504:08
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5310:4218:0221:5401:2201:4402:4505:08
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5311:4319:0322:5402:2302:4403:4506:08