اوقات شرعی به افق علی آباد مازندران
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
اوقات شرعی علی آباد مازندران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق علی آباد مازندران

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
اوقات شرعی خرداد ماه به افق علی آباد مازندران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0505:4612:5416:4320:0120:2221:1900:03
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0406:4613:5417:4321:0221:2322:2001:03
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0307:4514:5418:4322:0322:2423:2102:03
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0208:4415:5419:4323:0423:2400:2203:03
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0109:4416:5420:4300:0400:2501:2304:03
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0010:4317:5421:4401:0501:2602:2405:03
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5911:4318:5422:4402:0602:2703:2506:03
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5912:4219:5423:4403:0603:2704:2507:03
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5813:4220:5400:4404:0704:2805:2608:02
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:5714:4221:5501:4405:0805:2906:2709:02
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5615:4122:5502:4506:0806:2907:2810:02
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5616:4123:5503:4507:0907:3008:2911:02
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5517:4100:5504:4508:1008:3109:3012:02
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5518:4001:5505:4509:1009:3110:3013:03
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5419:4002:5506:4510:1110:3211:3114:03
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5420:4003:5607:4611:1111:3312:3215:03
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5321:4004:5608:4612:1212:3313:3316:03
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5322:4005:5609:4613:1313:3414:3317:03
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5323:3906:5610:4614:1314:3415:3418:03
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5200:3907:5611:4615:1415:3516:3419:03
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5201:3908:5712:4716:1416:3517:3520:03
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5202:3909:5713:4717:1417:3618:3621:03
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5203:3910:5714:4718:1518:3619:3622:03
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5204:3911:5715:4719:1519:3720:3723:03
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5105:3912:5716:4820:1620:3721:3700:04
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5106:3913:5817:4821:1621:3722:3701:04
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5107:3914:5818:4822:1622:3823:3802:04
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5108:3915:5819:4823:1723:3800:3803:04
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5209:4016:5820:4800:1700:3801:3804:04
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5210:4017:5821:4901:1701:3902:3905:04
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5211:4018:5922:4902:1702:3903:3906:05