اوقات شرعی به افق کتالم
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی کتالم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کتالم

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق کتالم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5805:4813:0917:0120:3020:5221:5300:14
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5806:4914:0918:0121:3021:5222:5301:14
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5907:4915:0919:0122:3022:5223:5302:14
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:5908:4916:1020:0223:3023:5200:5303:15
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0009:4917:1021:0200:3000:5201:5304:15
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0010:5018:1022:0201:3001:5202:5305:15
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0011:5019:1023:0202:3002:5203:5306:15
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0112:5020:1100:0203:3003:5204:5307:16
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0113:5121:1101:0204:3004:5205:5308:16
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0214:5122:1102:0305:3005:5206:5309:16
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0315:5223:1103:0306:3006:5207:5310:16
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0316:5200:1104:0307:3007:5208:5211:17
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0417:5301:1105:0308:3008:5209:5212:17
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0518:5302:1206:0309:3009:5110:5213:17
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0519:5403:1207:0310:3010:5111:5114:18
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0620:5404:1208:0411:2911:5112:5115:18
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0721:5505:1209:0412:2912:5113:5116:18
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0822:5506:1210:0413:2913:5014:5017:18
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:0923:5607:1211:0414:2914:5015:5018:19
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1000:5708:1312:0415:2815:5016:4919:19
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1101:5709:1313:0416:2816:4917:4920:19
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1202:5810:1314:0417:2717:4918:4821:20
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1303:5911:1315:0418:2718:4819:4722:20
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1404:5912:1316:0419:2719:4820:4723:20
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1506:0013:1317:0420:2620:4721:4600:20
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1607:0114:1318:0421:2621:4722:4501:21
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1708:0115:1319:0422:2522:4623:4402:21
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1809:0216:1320:0423:2423:4500:4303:21
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1910:0317:1321:0400:2400:4501:4304:21
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2011:0418:1422:0401:2301:4402:4205:22
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2112:0419:1423:0402:2302:4303:4106:22