اوقات شرعی به افق سادات شهر
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی سادات شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سادات شهر

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق سادات شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5805:4813:0917:0120:3020:5221:5300:14
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5906:4914:0918:0121:3021:5222:5301:14
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5907:4915:1019:0122:3022:5223:5302:15
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5908:4916:1020:0223:3023:5200:5303:15
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:0009:5017:1021:0200:3000:5201:5304:15
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0010:5018:1022:0201:3101:5202:5305:15
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0111:5019:1023:0202:3102:5203:5306:16
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0112:5120:1100:0203:3103:5204:5307:16
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0213:5121:1101:0304:3104:5205:5308:16
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0214:5122:1102:0305:3005:5206:5309:16
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0315:5223:1103:0306:3006:5207:5310:17
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0416:5200:1104:0307:3007:5208:5211:17
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0417:5301:1205:0308:3008:5209:5212:17
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0518:5302:1206:0309:3009:5110:5213:17
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0619:5403:1207:0310:3010:5111:5114:18
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0720:5504:1208:0411:3011:5112:5115:18
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0721:5505:1209:0412:2912:5113:5116:18
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0822:5606:1210:0413:2913:5014:5017:19
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0923:5607:1311:0414:2914:5015:5018:19
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1000:5708:1312:0415:2815:5016:4919:19
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1101:5809:1313:0416:2816:4917:4820:19
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1202:5810:1314:0417:2717:4918:4821:20
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1303:5911:1315:0418:2718:4819:4722:20
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1405:0012:1316:0419:2719:4820:4623:20
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1506:0013:1317:0420:2620:4721:4600:20
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1607:0114:1318:0421:2521:4622:4501:21
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:1708:0215:1319:0422:2522:4623:4402:21
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1809:0216:1420:0423:2423:4500:4303:21
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1910:0317:1421:0400:2400:4501:4204:21
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2011:0418:1422:0401:2301:4402:4205:22
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:2112:0519:1423:0402:2202:4303:4106:22