اوقات شرعی به افق ولی آباد تنکابن
امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی ولی آباد تنکابن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ولی آباد تنکابن

پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تیر ماه به افق ولی آباد تنکابن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5805:4813:0817:0020:2920:5021:5100:13
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5806:4814:0818:0021:2921:5122:5201:14
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5907:4815:0919:0022:2922:5123:5202:14
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5908:4916:0920:0023:2923:5100:5203:14
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5909:4917:0921:0100:2900:5101:5204:14
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0010:4918:0922:0101:2901:5102:5205:15
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0011:5019:0923:0102:2902:5103:5206:15
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0112:5020:1000:0103:2903:5104:5207:15
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0113:5021:1001:0104:2904:5105:5208:15
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0214:5122:1002:0205:2905:5106:5109:16
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0215:5123:1003:0206:2906:5107:5110:16
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0316:5200:1004:0207:2907:5008:5111:16
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0417:5201:1105:0208:2908:5009:5112:16
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0518:5302:1106:0209:2909:5010:5013:17
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0519:5303:1107:0210:2810:5011:5014:17
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0620:5404:1108:0211:2811:5012:5015:17
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0721:5405:1109:0312:2812:4913:4916:17
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0822:5506:1110:0313:2813:4914:4917:18
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0923:5607:1211:0314:2714:4915:4818:18
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1000:5608:1212:0315:2715:4816:4819:18
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1001:5709:1213:0316:2716:4817:4720:19
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1102:5810:1214:0317:2617:4718:4621:19
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1203:5811:1215:0318:2618:4719:4622:19
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1304:5912:1216:0319:2519:4620:4523:19
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1406:0013:1217:0320:2520:4621:4400:20
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1507:0014:1218:0321:2421:4522:4401:20
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:1708:0115:1219:0322:2422:4523:4302:20
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1809:0216:1320:0323:2323:4400:4203:20
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1910:0217:1321:0300:2300:4301:4104:21
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2011:0318:1322:0301:2201:4302:4005:21
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:2112:0419:1323:0302:2102:4203:3906:21