اوقات شرعی به افق کترا
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی کترا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کترا

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق کترا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5805:4813:0816:5920:2820:5021:5100:13
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5806:4814:0818:0021:2821:5022:5101:13
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5907:4815:0819:0022:2922:5023:5102:14
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:5908:4816:0920:0023:2923:5000:5103:14
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:5909:4917:0921:0000:2900:5001:5104:14
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0010:4918:0922:0101:2901:5102:5105:14
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0011:4919:0923:0102:2902:5103:5106:15
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0112:5020:0900:0103:2903:5104:5107:15
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0113:5021:1001:0104:2904:5005:5108:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0214:5122:1002:0105:2905:5006:5109:15
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0215:5123:1003:0106:2906:5007:5110:16
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0316:5200:1004:0207:2907:5008:5111:16
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0417:5201:1005:0208:2908:5009:5012:16
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0418:5302:1106:0209:2809:5010:5013:16
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0519:5303:1107:0210:2810:5011:5014:17
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0620:5404:1108:0211:2811:4912:4915:17
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0721:5405:1109:0212:2812:4913:4916:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0822:5506:1110:0213:2713:4914:4817:18
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:0923:5507:1111:0214:2714:4815:4818:18
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:0900:5608:1212:0215:2715:4816:4719:18
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1001:5709:1213:0316:2616:4817:4720:18
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1102:5710:1214:0317:2617:4718:4621:19
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1203:5811:1215:0318:2618:4719:4622:19
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1304:5912:1216:0319:2519:4620:4523:19
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1405:5913:1217:0320:2520:4621:4400:19
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1507:0014:1218:0321:2421:4522:4301:20
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1608:0115:1219:0322:2422:4423:4302:20
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1709:0116:1220:0323:2323:4400:4203:20
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1810:0217:1221:0300:2200:4301:4104:20
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2011:0318:1222:0301:2201:4202:4005:21
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2112:0419:1323:0302:2102:4203:3906:21