اوقات شرعی به افق خرم آباد تنکابن
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرم آباد تنکابن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خرم آباد تنکابن

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی تیر ماه به افق خرم آباد تنکابن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5805:4813:0817:0020:2920:5121:5200:14
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5806:4814:0918:0021:2921:5122:5201:14
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5907:4815:0919:0022:2922:5123:5202:14
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:5908:4916:0920:0123:2923:5100:5203:14
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:5909:4917:0921:0100:2900:5101:5204:14
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0010:4918:1022:0101:3001:5102:5205:15
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0011:5019:1023:0102:3002:5103:5206:15
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0112:5020:1000:0103:3003:5104:5207:15
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0113:5121:1001:0204:3004:5105:5208:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0214:5122:1002:0205:3005:5106:5209:16
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0315:5123:1103:0206:2906:5107:5110:16
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0316:5200:1104:0207:2907:5108:5111:16
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0417:5201:1105:0208:2908:5109:5112:17
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0518:5302:1106:0209:2909:5010:5113:17
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0519:5303:1107:0310:2910:5011:5014:17
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0620:5404:1108:0311:2911:5012:5015:17
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0721:5505:1209:0312:2812:5013:5016:18
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0822:5506:1210:0313:2813:4914:4917:18
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:0923:5607:1211:0314:2814:4915:4918:18
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1000:5608:1212:0315:2715:4916:4819:19
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1101:5709:1213:0316:2716:4817:4720:19
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1102:5810:1214:0317:2717:4818:4721:19
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1203:5811:1215:0318:2618:4719:4622:19
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1304:5912:1216:0319:2619:4720:4623:20
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1406:0013:1317:0320:2520:4621:4500:20
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1507:0014:1318:0321:2521:4622:4401:20
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1708:0115:1319:0322:2422:4523:4302:20
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1809:0216:1320:0323:2423:4400:4203:21
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1910:0217:1321:0300:2300:4401:4204:21
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2011:0318:1322:0301:2201:4302:4105:21
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2112:0419:1323:0302:2202:4203:4006:21