اوقات شرعی به افق خرم آباد تنکابن
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرم آباد تنکابن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خرم آباد تنکابن

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق خرم آباد تنکابن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5805:4813:0917:0020:2920:5121:5200:14
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5906:4814:0918:0021:2921:5122:5201:14
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5907:4915:0919:0122:2922:5123:5202:14
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5908:4916:0920:0123:2923:5100:5203:14
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:0009:4917:0921:0100:3000:5101:5204:15
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0010:4918:1022:0101:3001:5102:5205:15
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0011:5019:1023:0102:3002:5103:5206:15
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0112:5020:1000:0203:3003:5104:5207:15
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0213:5121:1001:0204:3004:5105:5208:16
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0214:5122:1002:0205:3005:5106:5209:16
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0315:5223:1103:0206:2906:5107:5110:16
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0316:5200:1104:0207:2907:5108:5111:16
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0417:5301:1105:0208:2908:5109:5112:17
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0518:5302:1106:0209:2909:5010:5113:17
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0619:5403:1107:0310:2910:5011:5014:17
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0620:5404:1108:0311:2911:5012:5015:17
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0721:5505:1209:0312:2812:5013:4916:18
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0822:5506:1210:0313:2813:4914:4917:18
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0923:5607:1211:0314:2814:4915:4818:18
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1000:5708:1212:0315:2715:4916:4819:19
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1101:5709:1213:0316:2716:4817:4720:19
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1202:5810:1214:0317:2717:4818:4721:19
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1303:5811:1215:0318:2618:4719:4622:19
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1404:5912:1216:0319:2619:4720:4523:20
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1506:0013:1317:0320:2520:4621:4500:20
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1607:0014:1318:0321:2521:4622:4401:20
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:1708:0115:1319:0322:2422:4523:4302:20
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1809:0216:1320:0323:2323:4400:4203:21
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1910:0317:1321:0300:2300:4401:4104:21
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2011:0318:1322:0301:2201:4302:4105:21
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:2112:0419:1323:0302:2102:4203:4006:21