اوقات شرعی به افق اشکور
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی اشکور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اشکور

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق اشکور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:0005:4913:0917:0020:2920:5121:5200:14
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:0006:4914:0918:0121:2921:5122:5201:15
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:0007:5015:1019:0122:2922:5123:5202:15
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:0108:5016:1020:0123:3023:5100:5203:15
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:0109:5017:1021:0100:3000:5101:5204:15
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0110:5118:1022:0101:3001:5102:5205:16
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0211:5119:1023:0202:3002:5103:5206:16
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0212:5120:1100:0203:3003:5104:5207:16
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0313:5221:1101:0204:3004:5105:5208:16
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0414:5222:1102:0205:3005:5106:5209:17
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0415:5323:1103:0206:3006:5107:5110:17
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0516:5300:1104:0207:3007:5108:5111:17
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0617:5401:1205:0308:2908:5109:5112:17
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0618:5402:1206:0309:2909:5110:5113:18
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0719:5503:1207:0310:2910:5011:5014:18
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0820:5504:1208:0311:2911:5012:5015:18
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0921:5605:1209:0312:2812:5013:4916:19
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0922:5606:1210:0313:2813:4914:4917:19
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:1023:5707:1211:0314:2814:4915:4818:19
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1100:5708:1312:0315:2815:4916:4819:19
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1201:5809:1313:0316:2716:4817:4720:20
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1302:5910:1314:0417:2717:4818:4721:20
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1403:5911:1315:0418:2618:4719:4622:20
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1505:0012:1316:0419:2619:4720:4523:20
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1606:0113:1317:0420:2520:4621:4500:21
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1707:0114:1318:0421:2521:4622:4401:21
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:1808:0215:1319:0422:2422:4523:4302:21
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1909:0316:1320:0423:2423:4400:4203:21
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:2010:0417:1321:0400:2300:4401:4104:22
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2111:0418:1422:0401:2201:4302:4105:22
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:2212:0519:1423:0302:2202:4203:4006:22