اوقات شرعی به افق سردشت
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی سردشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سردشت

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق سردشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1706:4813:2717:0920:0620:2521:1600:42
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1607:4614:2718:0921:0721:2622:1701:41
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1408:4515:2619:1022:0822:2723:1802:41
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1209:4416:2620:1023:0923:2800:2003:41
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:1110:4317:2621:1000:1000:2901:2104:40
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0911:4118:2622:1001:1101:3002:2205:40
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0812:4019:2623:1002:1202:3103:2306:40
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0613:3920:2600:1003:1203:3204:2407:39
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0514:3821:2501:1004:1304:3305:2508:39
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸14:0315:3722:2502:1005:1405:3406:2609:39
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸15:0216:3623:2503:1106:1506:3407:2710:38
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸16:0017:3500:2504:1107:1607:3508:2811:38
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5918:3401:2505:1108:1708:3609:2912:38
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5819:3202:2506:1109:1809:3710:3013:38
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5620:3103:2507:1110:1810:3811:3214:37
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5521:3004:2508:1111:1911:3912:3315:37
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:5322:2905:2509:1112:2012:4013:3416:37
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:5223:2806:2410:1213:2113:4114:3517:37
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:5100:2707:2411:1214:2214:4215:3618:36
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4901:2708:2412:1215:2315:4316:3719:36
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4802:2609:2413:1216:2416:4317:3820:36
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4703:2510:2414:1217:2417:4418:3921:36
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4604:2411:2415:1218:2518:4519:4022:35
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:4405:2312:2416:1219:2619:4620:4123:35
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:4306:2213:2417:1320:2720:4721:4300:35
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:4207:2114:2418:1321:2821:4822:4401:35
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:4108:2115:2419:1322:2822:4923:4502:35
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:4009:2016:2420:1323:2923:5000:4603:35
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3910:1917:2421:1300:3000:5001:4704:34
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3811:1818:2422:1301:3101:5102:4805:34
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3712:1819:2523:1302:3202:5203:4906:34