اوقات شرعی به افق ولیسده
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
اوقات شرعی ولیسده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ولیسده

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ولیسده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0705:4912:5816:4720:0620:2721:2400:07
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0606:4913:5817:4721:0721:2722:2501:07
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0507:4814:5818:4722:0722:2823:2602:06
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0408:4815:5819:4823:0823:2900:2703:06
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0409:4716:5820:4800:0900:3001:2804:06
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0310:4717:5821:4801:1001:3102:2905:06
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0211:4618:5822:4802:1002:3103:3006:06
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0112:4619:5823:4803:1103:3204:3107:06
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0013:4520:5800:4904:1204:3305:3108:06
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0014:4521:5901:4905:1205:3406:3209:06
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5915:4422:5902:4906:1306:3407:3310:06
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5816:4423:5903:4907:1407:3508:3411:06
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5817:4400:5904:4908:1408:3609:3512:06
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5718:4401:5905:5009:1509:3610:3613:06
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5719:4302:5906:5010:1610:3711:3614:06
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5620:4303:5907:5011:1611:3712:3715:06
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5621:4305:0008:5012:1712:3813:3816:06
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5522:4306:0009:5113:1713:3914:3817:06
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5523:4307:0010:5114:1814:3915:3918:06
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5500:4208:0011:5115:1815:4016:4019:06
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5401:4209:0012:5116:1916:4017:4020:07
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5402:4210:0113:5117:1917:4118:4121:07
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5403:4211:0114:5218:2018:4119:4122:07
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5404:4212:0115:5219:2019:4120:4223:07
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5405:4213:0116:5220:2020:4221:4200:07
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5406:4214:0217:5221:2121:4222:4301:07
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5407:4215:0218:5322:2122:4323:4302:07
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5408:4316:0219:5323:2123:4300:4303:08
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5409:4317:0220:5300:2200:4301:4404:08
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5410:4318:0221:5301:2201:4302:4405:08
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5411:4319:0322:5302:2202:4403:4406:08