اوقات شرعی به افق قطور
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
اوقات شرعی قطور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قطور

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق قطور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1506:4913:3117:1620:1420:3421:2700:44
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1307:4714:3118:1621:1521:3522:2801:44
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1108:4615:3119:1622:1622:3623:2902:44
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0909:4516:3120:1623:1723:3700:3003:43
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0810:4317:3021:1700:1800:3801:3204:43
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0611:4218:3022:1701:1901:3902:3305:42
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0412:4119:3023:1702:2002:4003:3406:42
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0313:4020:3000:1703:2103:4104:3507:42
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0114:3821:3001:1804:2204:4205:3608:41
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸14:0015:3722:3002:1805:2305:4306:3809:41
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5816:3623:3003:1806:2406:4407:3910:41
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5617:3500:2904:1807:2507:4508:4011:40
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5518:3401:2905:1808:2508:4609:4112:40
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5319:3202:2906:1909:2609:4710:4213:40
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5220:3103:2907:1910:2710:4811:4414:40
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5021:3004:2908:1911:2811:4912:4515:39
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4922:2905:2909:1912:2912:5013:4616:39
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4723:2806:2910:1913:3013:5114:4717:39
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4600:2707:2911:2014:3114:5215:4918:38
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4401:2608:2912:2015:3215:5316:5019:38
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4302:2509:2913:2016:3316:5417:5120:38
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4103:2410:2914:2017:3417:5518:5221:38
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4004:2311:2915:2018:3518:5619:5322:37
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3905:2212:2916:2119:3619:5720:5523:37
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3706:2113:2917:2120:3720:5821:5600:37
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3607:2014:2918:2121:3721:5922:5701:37
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3508:2015:2919:2122:3822:5923:5802:36
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3309:1916:2920:2123:3900:0000:5903:36
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3210:1817:2921:2200:4001:0102:0004:36
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3111:1718:2922:2201:4102:0203:0205:36
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3012:1719:2923:2202:4203:0304:0306:36